Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling houdt in dat de klant  deze  leveringsvoorwaarden accepteerd. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Muco in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Muco vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval alle overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Muco behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen ten alle tijde te kunnen wijzigen. Een overeenkomst tot levering komt slechts dan tot stand na acceptatie van de bestelling door Muco. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan meld Muco dit binnen tien dagen aan de klant.  Indien een produkt niet (meer) voor de geldende prijs als overeengekomen bij het plaatsen van de order door Muco geleverd kan worden dan vervalt de bestelling en alle hieraan verbonden rechten en plichten voor zowel Muco als de klant.

Artikel 3 Prijzen, betaling en levering

De vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en gelden bij het aankopen in de vestiging Burgemeester Roellstraat 32 1064BP te Amsterdam.
Indien de klant verkiest de producten toegestuurd te krijgen dan kan dit op verzoek. Ten aanzien van de Nederlandse wet en regelgeving welke betrekking hebben op het kopen op afstand wordt hier dan zowel door de klant als Muco uitdrukkelijk afstand van genomen. Muco is met klem een winkel met fysieke vestigingslokatie en verstuurt als bijkomende dienst. Refereren aan genoemde kopen-op-afstand wet en regelgeving, zowel door Muco als door de klant, wordt geacht ter kwader  trouw te geschiedden. Verzendkosten vice versa zijn niet opgenomen in de prijsstelling van de producten.
Bestellingen die op werkdagen voor 16:00 hr zijn opgegeven worden dezelfde dag verwerkt en, indien uit voorraad leverbaar, op verzoek verzonden. Verzending vind uitsluitend plaats naar een adres in Nederland.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde goederen gaat van Muco aan de klant over op het moment dat volledige betaling en levering van de goederen heeft plaatsgevonden. Het risico ter zake van de goederen gaat op de klant over na  aflevering op diens opgegeven adres. 

Artikel 5 Reclames en aansprakelijkheid

De klant heeft de verplichting de goederen na aflevering op juistheid en mankementen te controleren.
Bij constatering van afwijkingen tussen de bestelling en levering waar de klant het niet mee eens is dient Muco binnen 7 dagen op de hoogte te worden gesteld. Indien niet binnen 7 dagen na levering is gereclameerd heeft Muco geen verplichting de reclamatie alsnog in behandeling te nemen.
Indien de klant een beschadigde/geopende verpakking van een transporteur accepteert dan doet hij dit voor eigen risico; ten aanzien van beschadigde of vermiste artikelen zal Muco in dat geval niet meer aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Artikel 6 Garanties en ruiling

Muco garandeert alle door haar geleverde goederen als zijnde fabrieksnieuw, kompleet en werkend volgens de opgaven van de fabrikant(en). Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de Nederlandtalige beschrijvingen welke Muco bij de produkten plaatst danwel informatie welke op enigerlei andere wijze door Muco is gemeld. Muco garandeert de goederen slechts voor de termijn welke door de individuele fabrikanten t.a.v. die goederen worden gesteld.
Goederen kunnen binnen zeven dagen worden geruild indien zij in de originele ongeopende / onbeschadigde artikelverpakking worden geretourneerd op het vestigingsadres Burgemeester Roellstraat 32, 1064BP te Amsterdam.
Elektronica onderdelen, Disco licht en/of geluidsmaterialen en gereedschap/meetapparatuur kan niet worden geruild en/of teruggenomen.

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking

Wij gebruiken noodzakelijke cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij jouw internetgedrag binnen onze website volgen.